3-MMC legaal? Waarom de huidige situatie onhoudbaar is.

3-MMC mag worden verkocht voor onderzoeksdoeleinden. 3-mmc legaal is wat dat betreft een goede zaak. Deze aanpak kent namelijk veel voordelen.

Maar tegelijkertijd doet de Nederlandse media hard zijn best om 3-MMC zwart te maken. Een verbod – terwijl nu 3mmc legaal is voor onderzoek – komt steeds dichterbij.

Tegelijkertijd proberen steeds meer mensen 3-MMC omdat het een prettig gevoel geeft. Zijn deze mensen allemaal dom en roekeloos? Of is 3-MMC minder gevaarlijk dan de media het voorstelt?

In dit artikel lees je alles over het publieke debat rond 3-MMC. Je ontdekt hoe de media de waarheid verdraait voor eigen gewin. En waarom legalisering in het voordeel is van iedereen.

Moet 3-MMC gelegaliseerd worden?

Laat ik vooropstellen dat het research chemical 3-MMC in mijn ogen relatief onschuldig is. En dat iedereen vrij moet zijn om te kunnen experimenteren. (Lees hier hoe je 3-MMC kunt bestellen.)

Moet het legaal worden voor recreatief gebruik?

Dat hangt af van het risicoprofiel dat tijdens onderzoek wordt ontdekt. Als blijkt dat het middel een positief effect heeft en weinig tot geen schade toebrengt, zie ik niet in waarom de overheid dit moet verbieden. (Zeker omdat de harddrug alcohol gewoon legaal is.)

Tegelijkertijd is het belangrijk dat onderzoekers en proefpersonen de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Zo moet je bijvoorbeeld niet te veel nemen en niet elke keer weer bij pakken (“bumping”). Dit geldt voor ieder middel. Net zoals hoe het drinken van een fles wodka in een uur niet echt goed voor je is.

En als je niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld omdat je depressief bent, is het ook beter om research chemicals (en de harddrug alcohol) te laten staan.

Dat brengt me bij de verhaallijn die keer op keer terugkomt in de media:

De leugens van de media over 3-MMC

In december 2020 stuurde het koppel Gerrit en Bea een emotionele brief aan de staatssecretaris van volksgezondheid. Hierin vroegen ze om een verbod op 3-MMC. De brief werd uitgebreid besproken door de media, waaronder in het AD.

Hun zoon Gerjan was in oktober van dat jaar overleden. In de maanden voor zijn dood gebruikte hij steeds meer. Hij was ernstig verslaafd en kon maar niet stoppen. Daarom moet deze research chemical verboden worden, schrijft het koppel.

Maar er is iets vreemds aan de hand. De tragische dood van Gerjan komt niet voort uit een overdosis, het mengen met andere middelen of ander onverantwoord gebruik van 3-MMC.

Gerjan heeft zelfmoord gepleegd. Afschuwelijk. Voor zowel hemzelf als de mensen die hij achterlaat.

Maar zijn dood is dus niet het directe gevolg van 3-MMC. Daar spreekt men alleen van als dit het gevolg was van inname. Dat speelt hier niet. Zelfmoord leidde tot zijn dood, niet dat 3-MMC legaal is.

Hoe tragisch ook, het is een beetje raar om een verbod te eisen terwijl het middel de dood van Gerjan niet veroorzaakt heeft. Hadden de ouders ook om een verbod op alcohol gevraagd als Gerjan dronken was tijdens zijn wanhoopsdaad?

Moet 3-MMC verboden worden na een zelfmoord?

Een half jaar na de mediahype komen de ouders van Gerjan opnieuw in het nieuws. Door de politieke omstandigheden is een verbod verder uitgesteld. Hier zijn ze verontwaardigd over. Het verdriet is er nog steeds.

Dat is begrijpelijk. Het is verschrikkelijk als je zoon uit het leven stapt. Natuurlijk stel je vragen over wat zich in de jaren daarvoor heeft afgespeeld. En of dit heeft bijgedragen aan zijn dood.

Uit respect wat hen is overkomen, is het goed om na te denken over de vraag of 3-MMC een rol heeft gespeeld. Je wilt immers niet dat dit anderen overkomt, zelfs als het geen directe oorzaak is. Daardoor is hun oproep ook heel begrijpelijk en lief.

Natuurlijk keuren wij persoonlijk gebruik van 3-MMC af. Het is niet voor niets een research chemical.

Maar het goed informeren van proefpersonen en meedoen aan het publieke debat, dat gaan we niet uit de weg. Omdat wij er heel anders over denken, en wij hier natuurlijk ook brood in zien. Wat dat betreft begrijpen we ook dat ieder boter op ons hoofd ziet. Echter we gaan proberen een artikel te schrijven gestaafd door feiten en niet door het boter wat op ons hoofd ligt. Uiteindelijk mag de lezer zelf zijn eigen conclusies hieruit trekken. En ja, we zijn inderdaad totaal niet objectief. We proberen het echter wel te zijn.

Is zelfmoord een bijwerking van 3-MMC?

Na het lezen van de brief van Gerrit en Bea stelde de staatssecretaris van volksgezondheid zich ongetwijfeld de vraag: “Komt dit vaker voor? Plegen mensen vaker zelfmoord na het nemen van 3-MMC?

Het antwoord is natuurlijk “Nee.” Proefpersonen die 3-MMC gebruiken maken er gelukkig niet massaal een einde aan. Wat zelfmoord betreft, is er geen groot gevaar voor de volksgezondheid.

Er zijn wel enkele gevallen bekend van mensen die zijn komen te overlijden na het nemen van 3-MMC. Maar dit betrof foute doseringen, combinaties met MDMA, cocaïne, alcohol of andere drugs. Daarnaast gebruikte Gerjan 3-MMC paradoxaal genoeg als instrument om zich even wat beter te voelen. 3-MMC zette de persoon niet aan tot het plegen van zelfmoord.

Buiten het tragische verhaal van Gerjan zijn er geen gevallen bekend van mensen die zelfmoord zouden hebben gepleegd door gebruik van 3-MMC. Dit terwijl het is toegediend aan vele proefpersonen over de hele wereld.

Maar goed. Ieder slachtoffer is er één te veel. Daarom is het belangrijk om te checken of 3-MMC een indirecte rol heeft gespeeld in het overlijden van Gerjan. Als blijkt dat dit wel zo is, vertelt dit ons meer over de risico’s.

Misschien is er een kleine groep mensen die zelfmoord pleegt na het toedienen van 3-MMC. Als dat zo is, moet dit zo snel mogelijk bekend worden.

Daarom kijk ik naar het voorbeeld van Gerjan, om te onderzoeken wat hier gebeurd is.

Moet 3-MMC legaal zijn voor mensen met mentale problemen?

Uit het AD-artikel: “Gerjan kampte al geruime tijd met psychische problemen en werd meerdere keren opgenomen. (…) Gerrit: “…In april zei ik al: moeten we dan wachten op een zwarte auto…?Op 10 oktober gebeurde dat waar ze al lange tijd bang voor waren: Gerjan stapte uit het leven.

Het slachtoffer had dus ernstige psychische problemen. Deze zijn niet veroorzaakt door 3-MMC.

Psychische problemen kunnen uiteraard leiden tot zelfmoordgedachtes en uiteindelijk een -poging.

Als je kijkt naar de effecten van 3-MMC, komt al snel naar voren dat proefpersonen zich er beter door voelen. Euforisch, alert en meer gesteld op andere mensen. Een verhoogd libido en zin in intimiteit komt hier bovenop.

Ik wil niet speculeren over de gemoedstoestand van het slachtoffer Gerjan. Maar als ik me zelf rot voel, mis ik energie en liefde in mijn hart. Onder die omstandigheden kan het voor sommigen verleidelijk zijn om een research chemical in te zetten voor persoonlijk gebruik.

Waarom 3-MMC?

Legale 3-MMC wordt ook wel ‘Poes’ genoemd en vaak verward met de verboden drug 4-MMC (‘Miauw Miauw’). Volgens proefpersonen geeft het een opgewekt, energiek gevoel. Mensen ervaren ook meer zelfvertrouwen en ‘social skills’ tijdens het gebruik en ook wel een verhoogd libido. Sommige mensen vinden het blijkbaar zelfs zo leuk dat het soms moeilijk is controle te houden. Soms gaan mensen zelfs veel verder dan dat ze ooit van plan waren.

Zit je niet lekker in je vel? Dan ook geen research

Als je niet lekker in je vel zit, moet je niet deelnemen aan onderzoek met research chemicals. 3-MMC geeft blijkbaar een prettig gevoel. Dan is het extra moeilijk om los te laten als je niet lekker in je vel zit.

Je slechte stemming maakt je kwetsbaarder voor een geestelijke verslaving.  Daardoor kom je als het ware vanzelf in een vicieuze cirkel terecht. Je normale leven is rottig. Dus neem je – volledig tegen mijn advies – een middel in waardoor jij je goed voelt. Zodra het is uitgewerkt, ben je terug bij af.

Een geestelijke verslaving is geen gevolg van het middel. Je kunt geestelijk verslaafd raken aan TV kijken, McDonalds eten of fanatiek sporten. Als je ongelukkig bent en daardoor niet kunt stoppen met een activiteit waardoor jij je beter voelt, dan ben je mentaal verslaafd.

Als je verslaafd bent, heb je hulp nodig. Liever vandaag dan morgen. De vraag is: Heeft Gerjan zelf geprobeerd hulp te zoeken? En hebben zijn ouders hem hierbij geholpen?

Het antwoord is: ja, zij hebben er alles aan gedaan om hulp te krijgen. In het artikel komt naar voren dat Gerjan en zijn ouders die hulp maar niet kregen. Zowel voor zijn psychische problemen als voor zijn geestelijke verslaving. Het uitblijven van die hulp had uiteindelijk zijn dood tot gevolg. Dat dit kan in een land als Nederland is in mijn ogen een grove schande.

Kan 3-MMC psychische problemen verergeren?

Als je niet goed in je vel zit, is er weinig voor nodig om je psychisch uit balans te brengen. Hoe slechter jij je voelt, hoe gevoeliger je bent. Iets wat een mentaal gezond iemand niet negatief beïnvloedt, kan er bij jou enorm inhakken.

Stel je voor dat je depressief bent. En dan maakt je partner het uit. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Je meldt je ziek op je werk en je komt overspannen thuis te zitten.

Omdat jij niets te doen hebt en je naar voelt, begin je met drinken. Al snel drink je elke dag en kun je niet meer zonder. De depressie die je overdag voelt, doorbreek je alleen wanneer je het ’s avonds op een zuipen zet.

Alcohol heeft je depressie niet veroorzaakt. Maar het houdt het wel in stand. Het zou goed zijn om te stoppen met drinken. En om naar de huisarts te gaan om hulp te krijgen voor je depressie.

Verbod op alcohol nodig?

Is een verbod op alcohol nodig? Natuurlijk niet. Het merendeel van de mensen die weleens een biertje drinken genieten hiervan. En doen dit niet om hun depressie van zich af te zuipen.

Ditzelfde geldt voor 3-MMC. De meeste proefpersonen hebben geen mentale klachten. Maar proefpersonen die wel depressief zijn, moeten worden uitgesloten van onderzoek met 3-MMC. Ze zijn kwetsbaarder voor mentale verslaving. 

Zij dienen eerst hun problemen aan te pakken en mentaal gezond te zijn voordat ze deelname aan onderzoek overwegen. In het geval van depressie, overspannenheid of andere mentale klachten is professionele hulp noodzakelijk. Wellicht kan het artikel ketamine bij depressie je op het juiste spoor zetten.

Daarnaast gebruikt 3MMC lichaamseigen voorraden van dopamine en serotonine. Nu als die voorraden telkens aangebroken worden, raken ze min of meer op. Daardoor wordt je alleen maar depressiever. Het is een enorme korte termijn oplossing. Je voelt je eventjes wat beter en daarna wordt het alleen maar slechter. 3mmc is geen goed middel om je problemen op te lossen. Dat lijkt alleen maar even zo.

In het geval van Gerjan kwam er simpelweg geen hulp. Als deze op tijd was gekomen, had hij mogelijk nog geleefd.

Het is in mijn ogen onacceptabel dat de Nederlandse zorg hem geen hulp heeft geboden, terwijl hij dit zo hard nodig had. Hoe kan het dat iemand zo lang zich zo rot voelt, en toch geen hulp krijgt?

Kan 3-MMC psychoses opwekken?

De zelfmoord van Gerjan werd dus niet direct veroorzaakt door 3-MMC. Kan het zijn dat zijn psychoses een rol hebben gespeeld?

Een psychose is wanneer je de grip op de realiteit kwijt bent. Je kunt stemmen horen, achterdochtig worden en last hebben van wanen.

Mensen met een psychose hebben een sterk verhoogde kans om een einde aan hun leven te maken. Zeker als ze niet de juiste hulp krijgen. Het is triest, maar het zou kunnen dat dit een rol heeft gespeeld bij het overlijden van Gerjan.

Mogelijk waren zijn psychoses de oorzaak van zijn zelfmoord. Dat 3-MMC dit veroorzaakt zou hebben, is vergezocht. Psychose is geen effect wat proefpersonen beschreven.

Op de websites van overheidsinstanties (of in andere bangmaak-artikelen in de media) noemt men psychose soms als bijwerking. Je moet echt enorme hoeveelheden tot je nemen om eventueel aan een zogenaamd “Opwindingsdelier” te komen. Het zou kunnen dat slaapgebrek veroorzaakt door de 3-mmc eerder de oorzaak kan zijn van een eventuele psychose. De kans is dus dat de psychoses van Gerjan niets of wellicht iets te maken hadden met 3-MMC. Echter veel sites zetten psychoses neer als vaststaand feit. Iets wat ze volgens mij van elkaar overnemen, en ze zetten er ook totaal geen enkele bron bij. Terwijl wetenschappelijke onderzoeken niets van dat al laten zien.

doodenge partydrug 3mmc

Maar 3-MMC is een research chemical. We kunnen niet uitsluiten dat het bij sommige proefpersonen een psychose kan uitlokken, als ze hier kwetsbaar voor zijn. We hebben simpelweg niet genoeg wetenschappelijke studies om het zeker te weten. Daarom adviseren we nogmaals om mentaal kwetsbare proefpersonen uit te sluiten van deelname aan onderzoek. Bewijzen dat 3mmc moeilijkheden hersenschade geeft is al helemaal voorlopig niet te plaatsen, en wellicht een gevolgd van het veelvuldig gebruik van lachgas. Of wellicht het gevolg van ernstig slaapgebrek? Dit effect van het “doodenge 3mmc” (Telegraaf Thomas Dillema style) staat namelijk ook nergens beschreven waar dan ook. Het relaas van Emma van der Meulen is op zijn hoogst anekdotisch te noemen.

Nu denkt een opmerkzaam iemand: “Zijn paddo’s niet verboden omdat ze psychoses kunnen uitlokken? Moet 3-MMC misschien verboden worden als er een kansje is dat iemand psychotisch raakt, ook al is deze kans nog zo klein?

Ik kom straks terug op paddo’s en of ze psychoses veroorzaken. Eerst iets meer over het ziektebeeld zelf.

De kans op psychoses

Stel je voor:

Je hebt een heftige baan waarin je veel stress ervaart. Hierdoor is je weerstand minder. Iemand steekt je aan met de griep of met covid-19. Omdat je weerstaand laag is, moet je naar het ziekenhuis. Daar behandelt men je met dexamethason, een veelgebruikte ontstekingsremmer.

Helaas kan dexamethason psychoses opwekken in mensen die hier gevoelig voor zijn. Je wist het niet van te voren. Maar deze kwetsbaarheid geldt ook voor jou.

Je krijgt hallucinaties, voelt je afschuwelijk en denkt dat er mensen achter je aan zitten. Na het stoppen met de medicatie, valt de psychose langzaam weg. Maar door alle stress ben je mentaal gebroken.

Een essentieel en veelgebruikt medicijn maakte een psychose los. Het was geen oorzaak, maar een trigger. Mensen die hier vatbaar voor zijn, kunnen hiermee te maken krijgen. De hele familie van corticosteroïden kan psychoses veroorzaken. Inclusief prednison, dat elk jaar aan een half miljoen Nederlanders wordt voorgeschreven. Of wat te denken van benzodiazepines, zoals oxazepam? (1 op de 10 Nederlanders.)

Moeten corticosteroïden verboden worden? Nee, natuurlijk niet. De bijwerking komt alleen voor bij mensen die er aanleg voor hebben. En het medicijn is zo belangrijk dat we eigenlijk niet zonder kunnen.

Verbieden kan niet eens. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat betekent dat een land er alles aan moet doen om het in huis te hebben. Zo zijn er nog veel meer medicijnen die een dergelijk effect veroorzaken.

En wat te denken van alcohol? Dit is ook niet verantwoord voor mensen die vatbaar zijn voor psychoses. Toch verkoopt men het op grote schaal. De overheid denkt er grof geld mee te verdienen. Dat is helemaal niet zo. De opbrengsten van accijns wegen helemaal niet op tegen de kosten van wat alcohol allemaal teweeg brengt (bron RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/accijnsverhoging-op-alcohol-kan-14-tot-20-miljard-euro-opleveren-aan-welvaartseffect).

Dat een middel psychoses kan uitlokken is dus geen reden om het van de markt te halen.

Behalve als het een research chemical of smartdrug betreft. Dan is “psychose opwekkend” ineens een handig smoesje om de verkoop te verbieden. Ook al treedt dit effect bij bijna niemand op.

Case in point: het verbod op paddo’s

Paddenstoelen waar je van gaat hallucineren. Ze waren jarenlang legaal in Nederland. Totdat ze in 2008 plotseling werden verboden.

De directe aanleiding: een toerist die in 2007 uit het raam sprong. Volgens de media was hij “gek geworden” van die gevaarlijke paddo’s. De toerist had trouwens 1 van de meest basale tips (de zgn. “Tripsittter”) voor het gebruiken van tripmiddelen in de wind geslagen.

Sluwe stemmingsmakerij

Het is dus sluwe stemmingmakerij die op zijn hoogst op kwart waarheden gebaseerd zijn. Uit een onderzoek van de overheid zelf bleek dat paddogebruik goed gaat in 99.999 van de 100.000 gevallen. In slechts 1 op de 100.000 gevallen is er sprake van letsel. Allemaal het gevolg van psychische kwetsbaarheid of het nemen van allerlei middelen door elkaar.

Toch kwam het paddoverbod er. Politici hadden er een mooi fotomomentje bij. De media herhaalde nog maar eens hoe gevaarlijk paddo’s zijn. En het verbod legitimeerde dat idee. Terwijl de beschikbare onderzoeken iets heel anders lieten zien.

Deze situatie dreigt zich te herhalen met 3-MMC. Horrorverhalen in de media en brieven van rouwende ouders zorgen voor druk op politici. Die een makkelijk wit voetje kunnen halen bij het electoraat door het middel te verbieden. Het electoraat wat 3-mmc legaal onderzoekt is namelijk zeer klein. Het electoraat wat de veel gevaarlijker drug alcohol gebruikt is nogal groot.

Terwijl de harddrug alcohol gewoon legaal blijft. Ook al is het bekend dat dit voor psychoses kan zorgen. Of mensen in een depressie kan storten.

Blijkbaar voelt de politiek hier geen enkele noodzaak. Misschien ook om de miljoenen die de alcohollobby tot zijn beschikking heeft?

Nog een voorbeeld: stemmingmakerij rond XTC

Toen ik op de lagere school zat, kreeg ik rond mijn negende voorlichting over XTC. We hebben het over de jaren 90, een tijd waarin het gebruik opkwam als gevolg van de housecultuur.

Het zal je niet verbazen dat de voorlichting die ik kreeg bestond uit de volgende boodschappen:

  • XTC Is héél gevaarlijk.

  • Mensen gaan dood na gebruik.

  • Je mag het nooit nemen.

Welk punt nadrukkelijk miste in deze voorlichting:

  • Deze bijwerkingen zijn heel zeldzaam. De meeste mensen voelen zich euforisch en vol liefde.

Dat kinderen van negen en tien jaar deze voorlichting krijgen, is verbazingwekkend. Deze hebben immers niets te maken met drugs. (Als het goed is.)

Geen afgewogen voorlichting

Wat helemaal niet aan bod kwam was een “1e hulp bij ongelukken”. Je krijgt als kind wel heel veel les in verkeersonderricht, maar slechts 0,0 les in bijvoorbeeld iets als een watervergiftiging bij gebruik van MDMA. Of wat te doen bij oververhitting (koelen…duh…) en hoe het te voorkomen (af en toe rust, geen hoofddeksel, iets koels drinken). Dat je gewoon helemaal veilig bent bij de 1e hulp, en dat ze nooit de beveiliging of ouders zullen inlichten. Iets wat al enige doden bij kinderen van 15 jaar oud had kunnen schelen. Ze gewoon doodsbang om hulp in te roepen als het fout gaat. Daardoor komt hulp soms gewoonweg te laat. Al dat soort basisinfo zou toch ook wel fijn zijn.

Misschien doet de overheid dit omdat het makkelijker is om een kind bang te maken? Voordat deze kritische vragen kan stellen?

Dat men daarnaast geen uitleg gaf over de positieve effecten, is ook nogal raar. Ik vroeg me toen al af waarom je in godsnaam een gevaarlijk middel neemt waar geen voordelen aan kleven. Als tiener stelde ik mezelf de vraag: kan het zijn dat XTC je een geweldig gevoel geeft?

Toentertijd voerde de media een haatcampagne die vergelijkbaar is met hun berichtgeving over paddo’s en 3-MMC. Blijkbaar moet al het kunstmatige plezier worden verboden, tenzij het wordt verkocht door de grote bierbrouwers of Big Pharma.

Kans dat MDMA legaal wordt neemt toe

Inmiddels heeft de tijd deze haatcampagne ingehaald. De kans dat MDMA (de werkzame stof van XTC) binnenkort legaal is, neemt elk jaar toe. Dit komt omdat grote onderzoeken laten zien dat het getraumatiseerde mensen helpt met hun herstel. Daarnaast is het middel veilig bevonden.

Het middel werkt ook bij mensen die eerder geen baat hadden bij langdurige psychotherapie. Het betreft een absolute doorbraak. En de Nederlandse media? Die berichtten er nauwelijks over.

De kans is groot dat getraumatiseerde mensen over een paar jaar MDMA innemen tijdens hun behandeling. En dat ze herstellen van trauma’s waar geen enkele therapie tegenop gewassen was.

Misschien is het eerlijke verhaal dat XTC mensen vult met gelukzaligheid en medeleven voor anderen en zichzelf. En dat de media (en volksgezondheidsorganisaties) er alles aan hebben gedaan om de bevolking bang en dom te houden. Zelfs door te liegen tegen kinderen die niets te maken hebben met dit middel.

Tot slot zou het aardig zijn als de media kan stoppen met het plaatsen van onzinverhalen over hoe verslavend XTC is. In 2014 waren er 100 meldingen van verslaafden op 240.000 gebruikers. 99,95% van de gebruikers had geen enkel probleem.

Hoe zit het met de overige 0,05%? Hebben zij misschien mentale problemen, zoals het geval is bij de arme zielen die constant van stal worden gehaald door het AD?

De twijfelachtige rol van DPG Media.

Het merendeel van de negatieve artikelen over 3-MMC zijn gepubliceerd door DPG Media. Dit Belgische bedrijf (in handen van de rijke familie Thillo) bezit de grootste kranten van Nederland: De Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Trouw. Daarnaast heeft het nog veel meer kleinere krantjes en websites.

Het valt op dat vooral kranten in handen van DPG Media stennis schoppen over 3-MMC. Net zoals ze dit met XTC deden. Vaak zijn deze artikelen ronduit misleidend. Ze vertellen nooit een gebalanceerd verhaal over het middel waarom 3-mmc legaal kan zijn.

Men wekt de indruk dat doordat 3-mmc legaal is, dat juist veel schade veroorzaakt bij iedereen die het gebruikt. Dit doet men door een uitzonderlijk geval te nemen en dit tot epische proporties op te blazen. Waarna geïmpliceerd wordt dat iedereen dit kan overkomen doordat 3-mmc legaal is. Aangevuld met sappige quotes van rouwende familieleden, die worstelen met het overlijden van hun dierbare.

Het is schandalig dat DPG Media op deze manier misbruik maakt van deze nabestaanden. Alleen om de lezer emotioneel te chanteren. Hij moet het gevoel krijgen dat 3-MMC levensgevaarlijk is, ook al is er geen enkel bewijs dat deze stelling ondersteunt.

Waar blijven de artikelen over een overdosis alcohol of medicijnen?

Waar zij echter nooit over publiceren, is wanneer een kwetsbaar iemand zichzelf ophangt na het drinken van een legale fles whisky. Of wanneer iemand een overdosis legale medicijnen inneemt.

DPG Media publiceert nooit over de tienduizenden mensen die worstelen met alcohol- of medicijnverslaving, ook al is dit probleem vele malen groter. Nooit schrijven hun kranten over hoe deze mensen zichzelf iets aan doen, mentale klachten krijgen of zelfs worstelen met een psychose.

In de artikelen die zij over 3-MMC publiceren, kun je “3-MMC” eenvoudig vervangen door alcohol:

Alcohol moet direct verboden worden. Dat vinden de ouders van *naam slachtoffer,* die zichzelf van het leven beroofde na het drinken van tien wodka-jus.

Niet heel veel mensen zouden dit serieus nemen. Dat komt omdat het publiek van DPG Media bekender is met de legale harddrug alcohol, en niet met de (tevens legale) research chemical 3-MMC. Dit gebrek aan kennis buiten de emotionele chanteurs van DPG perfect uit.

Welke drugs brengen meeste schade toe

(Afkomstig uit https://decorrespondent.nl/6684/ik-zocht-een-jaar-naar-een-beter-drugsbeleid-dit-vond-ik/846669959916-626ec4a5)

Kranten misleiden door overdrijving

Het AD publiceert regelmatig artikelen over zeldzame ziektes en ongelukken. Door de herhaling ontstaat het beeld dat deze dingen veel vaker voorkomen dan in werkelijkheid het geval is.

Als je tien artikelen plaatst over hetzelfde ongeluk met iemand die 3-MMC heeft gebruikt, denkt de lezer dat 3-MMC heel gevaarlijk is. Zelfs als het middel niets met het ongeluk te maken had en het één van de weinige gevallen is. (Denk aan het paddo-rapport van de overheid, met 1 incident op de 100.000 keer gebruik.)

Het doen voorkomen alsof iets heel zeldzaams normaal is, is een bekend trucje van het AD. Ze publiceren continu over zeldzame ziektes en afwijkingen, met als doel het opwekken van angst.

Voorbeeld de discussie over euthanasie

Een simpel voorbeeld is de continu terugkerende discussie over euthanasie. Hier doen andere media ook vrolijk aan mee. Je wordt doodgegooid (pun intended) met mensen waar niets mee mis lijkt, maar die toch vinden dat ze ondragelijk lijden. Zo presenteerde BNN/Vara in een documentaire twee twintigers met een doodswens.

Een omroep mag zelf weten waar het over publiceert. Maar voordat jij je zorgen maakt om al die arme twintigers die worstelen met een doodswens, moedig ik je aan om eerst de feiten te checken die ze aan je presenteren.

Het is makkelijk voor de YouTube-kijker om zich in deze twintigers te verplaatsen. En om met hen mee te leven. Maar dit zijn niet de mensen die doorgaans een euthanasie-aanvraag doen (laat staan toegewezen krijgen) Dit is heel uitzonderlijk.

Het merendeel van de euthanasiegevallen tussen de 60 en 90 jaar. En de overweldigende meerderheid heeft ongeneeslijke kanker:

Meldingen van euthanasie

(Afkomstig van https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-aantal-meldingen)

Het is logisch dat als je heel oud bent en ongeneeslijke kanker krijgt, dat je euthanasie aanvraagt. Maar dit zijn niet de mensen die voortdurend in de media worden opgevoerd.

Daarnaast is het aantal gevallen van euthanasie heel klein. Het gaat om 6000 mensen op jaarbasis. Dat is 0,0035% van de Nederlandse bevolking. Zelfs als er drie keer zoveel mensen hier weleens aan denken en al hun familie en vrienden worden meegeteld, komt het aantal personen wat hier mee te maken krijgt nog niet in de buurt van 0,1% van de bevolking.

Toch staat de media erop dat 100% van de bevolking continu nadenkt over euthanasie. Ze publiceren meerdere keren per week schrijnende verhalen, waardoor de behoefte heel groot lijkt. Maar in feite is dat niet zo, en is het alleen de media die er veel aandacht aan besteedt.

Is het niet de taak van de media om een realistische voorstelling van zaken te geven? Om de belangrijkste issues onder de aandacht te brengen, op basis van feiten? En ook om mensen te kalmeren, als ze zich druk maken om iets wat niet relevant is voor 99,9965% van de bevolking?

Waarom schrijft de media over zaken die vrijwel niemand treft?

Waarom schrijft de media continu over iets wat vrijwel niemand treft? De bevolking heeft hier geen baat bij. Wie spint garen bij het manipuleren van de publieke opinie?

Waarom praat men niet over de meer dan een miljoen zware drinkers en 80.000 alcoholverslaafden in ons land? Of de één miljoen mensen die aan de antidepressiva zitten?

Zou het kunnen dat dit niet in het belang is van de grote bierbrouwers en hun advertentiegelden? Of van Big Pharma, die niet gediend zijn van scherpe vragen over medicijnen waarvan bekend is dat ze niet werken en zelfs schadelijk zijn? Een mooi voorbeeld zijn verkoudheidsmedicijnen voor kinderen. Deze werken niet tot nauwelijks en zijn zeer gevaarlijk voor diezelfde kinderen (bron antigifcentrum.be)? Is dat een publiek geheim, is dat overal bekend?  Zie jij daar een bewijsstuk in van de ongebreidelde macht van Big Pharma in? Ik wel namelijk.

Één scherp onderzoeksartikel dat alle wetenschappelijke data over anti-depressiva of alcoholschade eerlijk presenteert. Dat is alles wat ik vraag. Zodat één keer de winsten van Big Pharma en de bierbrouwers niet belangrijker is dan de tienduizenden mensen die lijden door gebruik van hun giftige producten.

Wat zijn de gevolgen op de lange termijn van 3-MMC?

Hoe zit het met het risicoprofiel van 3-MMC? Wat moeten proefpersonen weten over de gevolgen op de lange termijn als 3mmc legaal zou zijn?

Allereerst: 3-MMC is een research chemical en niet bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op dit moment zijn er geen lange termijngegevens beschikbaar over de effecten, zowel positief als negatief.

Het is belangrijk om proefpersonen te vertellen dat deze mogelijk kunnen optreden, zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.

Vergelijking met covid-19 vaccin

Dit is vergelijkbaar met het covid-19 vaccin. Op het moment van schrijven (april 2021) krijgen hele volksstammen overal ter wereld dit vaccin toegediend, terwijl er geen data is over de effecten op de lange termijn. In dat opzicht is dit vaccin ook een “research chemical.”

Wanneer een bekend iemand een vraag stelt over over deze vaccins, zet de media haar gelijk weg als Wappie. Waarna ze niet meer mag terugkomen bij de talkshows waar ze voorheen werd uitgenodigd. Twijfels over de lange termijneffecten zijn immers niet goed voor de winsten van Big Pharma.

Maar diezelfde kranten plaatsen regelmatig misleidende horrorverhalen over research chemicals, waarin men zelfs oproept tot een verbod. Misschien dat er partijen zijn die het fijn vinden als 3-MMC, een research chemical wat mensen een blij gevoel geeft, snel verboden wordt.

Kranten schrijven haast nooit over alcohol

Ook hier valt het op dat kranten haast nooit schrijven over alcohol, waar tienduizenden aan verslaafd zijn. En waarvan bekend is dat het op de lange termijn voor mentale schade kan zorgen. (Om nog maar te zwijgen over de nare fysieke effecten.). Bijna nooit schrijven ze over de vele acute doden door alcohol en medicijngebruik.

Weet jij bijvoorbeeld waaraan Amy Whinehouse aan overleden is? Wellicht denk je aan crack, of aan heroïne? Nee, het is aan een overdosis alcohol. Iets wat op 1 of andere manier niet in ons geheugen is gekomen. Laat staan dat het wodkamerk (Smirnoff, echt vieze wodka die alleen om te mixen is) waaraan ze is overleden bekend is bij een groot publiek. Is de alcohollobby zo sterk?

verbieden van drugs paradoxale foto

Dus een “legale harddrug” als alcohol waarvan we weten dat het dodelijk is, hoeft niet besproken te worden. Net zoals een experimenteel vaccin waar we niets van weten op de lange termijn, omdat Big Pharma eraan verdient.

Maar een research chemical, waarin veel research plaatsvindt zonder problemen, heeft continu te maken met verdachtmakingen. Waar later niets van blijft te kloppen. Die kennis zal een verbod niet tegenhouden. Bestel 3-MMC legaal voor je research, nu het nog kan.

Hoe om te gaan met kwetsbare mensen en 3-MMC?

Zoals gezegd moeten mentaal kwetsbare mensen uitgesloten worden van deelname aan onderzoek. (Net zoals het beter voor hen is om geen harddrugs zoals alcohol te gebruiken.) De kans op bijwerkingen is namelijk groter, net zoals de mogelijkheid dat zij verslaafd raken.

Dit laatste komt niet per se doordat 3-mmc legaal is. Maar omdat zij minder goed kunnen omgaan met iets wat hen een prettig gevoel geeft.

Daarnaast moet iedereen die worstelt met verslaving en mentale problemen hulp krijgen. Het is onacceptabel dat in een rijk land als Nederland er maandenlange wachtlijsten zijn voor acute geestelijke gezondheidszorg.

Voor “derdelijns-zorg” voor ernstige gevallen kan de wachttijd oplopen tot jaren. Dit zijn juist de mensen die het meeste worstelen met verslaving en ernstige klachten zoals psychoses.

Het is ook eerlijk om stil te staan bij hoe geestelijke klachten ontstaan. Deze komen namelijk niet uit de lucht vallen.

De meeste mensen met deze problemen zijn niet zo geboren. Ze ontwikkelen deze in de loop van hun leven, vaak door nare, traumatische gebeurtenissen. Zij kregen te maken met misbruik, langdurige mishandeling of andere trauma’s. Als gevolg hiervan breken ze. Dat komt dus niet doordat 3-mmc legaal is.

Het is zo dat sommige mensen genetische aanleg hebben voor schizofrenie, bipolaire stoornissen of andere mentale problemen. Maar dit is zeker geen lotsbestemming.

Dat iemand aanleg heeft, wil niet zeggen dat dit altijd naar buiten komt. Deze stoornissen komen vaak alleen tot uiting als mensen lange tijd onder druk zijn gezet. Als deze mensen opgroeien in een veilige omgeving en omringd zijn met mensen die hen goed behandelen, is de kans klein dat dit gebeurt.

Jarenlang wachten op juiste diagnose en hulp

Als je jarenlang onder druk staat, kan je aanleg veranderen in een daadwerkelijke stoornis. Daarna moet je maanden of zelfs jaren wachten op een juiste diagnose en hulp. Slachtoffers van ernstige misdrijven worden op deze manier “dubbel genaaid.”

Als deze mensen in de toekomst wel hulp krijgen, hoeven zij niet meer hun heil te zoeken in legale harddrugs (alcohol of antidepressiva) of het misbruiken van research chemicals.

De overheid kan daarnaast veel meer investeren in het geven van goede voorlichting over 3-MMC. Wanneer je dan 3-mmc legaal maakt, kan Gerjan de laatste kwetsbare persoon zijn die geen hulp krijgt en vlucht in misbruik van research chemicals.

Is het beter om 3-MMC te legaliseren?

Ik pleit voor 3-mmc legaal te maken onder de volgende voorwaarden:

3-mmc legaal voorwaarde 1

Je hebt het recht om in je lichaam te stoppen wat je wilt. Als je volwassen bent mag jij op dit vlak je eigen keuzes maken, zolang het anderen geen schade toebrengt.

Er zijn relatief weinig problemen met 3-MMC. Toch is het goed om na te denken over hoe 3-mmc legaal kan worden en dat zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zodat de mensen die niet in staat zijn tot veilig gebruik, tegen zichzelf in bescherming worden genomen.

Wapens zijn bijvoorbeeld onder bepaalde strenge voorwaarden ook legaal in Nederland. Dientengevolge hebben we hier haast geen problemen met legale wapens. Denk eens hoeveel onschuldige levens gered hadden kunnen worden als mensen een opleiding in drugs hadden gehad. Inclusief een stukje over het hoe en waarom? Bijvoorbeeld seksuele voorlichting voorkwam ook een hele hoop zwangerschappen….en zorgde er zelfs voor dat de 1e keer seks later plaatsvindt. En seks doen we toch wel,  net als drugsgebruik.

3-mmc legaal voorwaarde 2

Allereerst dienen alle mensen die worstelen met mentale problemen de juiste zorg te krijgen. Misbruik van de harddrug alcohol (maar ook van andere middelen) is een symptoom van een groter probleem: je ongelukkig voelen, geen uitweg zien of geen hulp ontvangen met depressie of psychose.

Zolang er wachtlijsten zijn zullen deze arme mensen manieren vinden om zichzelf van kant te maken. Of dit nou met een stuk touw, een fles wodka of een research chemical is: het is allemaal even erg.

3-mmc legaal voorwaarde 3

Mensen die zich niet goed voelen, moeten wegblijven van alle middelen (inclusief 3-MMC.) De voorlichting over alcohol en andere harddrugs is nu al gebrekkig. Deze beperkt zich meestal tot “drugs zijn stom en bier is gezellig.” Dit is onverantwoord en zorgt voor onnodige slachtoffers.

Door goede voorlichting te geven, kan verslaving worden voorkomen. Wanneer men duidelijk maakt dat bier drinken geen manier is om je problemen op te lossen, kan men daarna benadrukken dat dit ook geldt voor andere middelen.

3-mmc legaal voorwaarde 4

Mensen die verslaafd raken aan welk middel dan ook, hebben direct hulp nodig. Maar het eerlijke verhaal is dat de meeste mensen genieten van harddrugs zonder verslaafd te raken. Hoewel er veel alcoholverslaafden zijn, drinken de meeste mensen af en toe een biertje zonder in problematisch gebruik te vervallen.

Ditzelfde geldt verbazingwekkend genoeg ook voor middelen als cocaïne en XTC. 87% van alle gebruikers raakt nooit verslaafd aan cocaïne, voor XTC is dit percentage nog veel hoger (99,95%.)

De kans op verslaving neemt toe als je niet lekker in je vel zit. Daarom is de juiste voorlichting en (sociale) controle zo belangrijk. Gebeurt het toch, dan is vlotte hulp noodzakelijk. Een goed voorbeeld is Portugal, waar verslaving snel wordt gesignaleerd en behandeld.

3-mmc legaal voorwaarde 5

Hef belasting op drugs. Begin met het legaliseren van wiet en XTC. Hef er een mooie belasting op en herinvesteer dit in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor neemt het aantal mensen met mentale problemen snel af. Daarna kunnen meer drugs legaal worden, zoals speed en cocaïne.

Daarnaast zorgt regulering van de productie ervoor dat de kwaliteit puur blijft. Goed spul zorgt voor minder ongelukken.

3-mmc legaal voorwaarde 6

Stop met het verdacht maken van mensen die weleens drugs hebben genomen. Het sociale stigma op drugsgebruik is heftig, terwijl we op vrijdagmiddag met alle collega’s aan de borrel gaan. Dat is hypocriet en niet bevorderlijk voor de sociale cohesie. Maar het heeft nooit een liefhebber ervan overtuigd om te stoppen met het innemen van iets wat hij geweldig vindt.

3-mmc legaal voorwaarde 7

Geef agenten die vechten tegen drugs iets anders te doen. Laat ze elke dag het gras voor het gemeentehuis maaien. Of folders in de bus doen, met goede voorlichting over de veilige hoeveelheid drank of drugs die je tot je kunt nemen.

Wat het ook is: laat het iets nuttigers zijn dan knokken tegen een industrie die je beter kunt legaliseren en reguleren. Een industrie die hoe harder je er tegen vecht, telkens alleen maar sterker en machtiger wordt. Hoe harder je namelijk optreedt, hoe hoger namelijk de prijzen, en ook hoe meer toetreders zegt een economische wet (bron Vijfkrachten model van Michael Porter). Daarbij komt nog, dat hoe hoger de prijzen zijn, hoe meer iemand kan verdienen, en hoe meer macht iemand daarmee kan uitoefenen op diezelfde omgeving.

3-mmc legaal voorwaarde 8

Herinvesteer de besparingen in het scheppen van echte veiligheid. Ik denk dat de overheid de miljarden die legalisering oplevert, uitstekend kan gebruiken voor de kwaliteit van leven. Iedereen heeft er baat bij als dit geld naar publieke voorzieningen gaat in plaats van het achterna zitten van drugsbendes.

3-mmc legaal voorwaarde 9

Legaliseer onschuldige middelen, verbiedt al het andere. Vrijwel alle middelen die mensen vrijwillig innemen, zijn relatief ongevaarlijk. Voor gevallen waarbij dosering van belang is (zoals GHB) kun je standaardverpakkingen op recept verkopen, waardoor de kans op een overdosis afneemt.

Maar voor producten die echt heel gevaarlijk zijn, kun je uitzonderingen maken. Vooralsnog zie ik dit niet gebeuren. Want volwassen mensen nemen doorgaans geen middelen waarvan ze weten dat er grote risico’s aan kleven. Daar zijn we verstandig genoeg voor. 3MMC legaal maken en op zijn minst legaal houden voor onderzoek is daarmee dus gewoon een optie.

Wil je meer weten over het legaliseren van designerdrugs dan kun je ons artikel lezen over het legaliseren van designerdrugs.