Ketamine Bij Depressie?

Ketamine in de morgen is een dag zonder zorgen….Zou leuk zijn. Ketamine wordt in allerlei onderzoeken al gebruikt voor depressieve mensen die uitbehandeld zijn met allerlei andere middelen. Ketamine zorgt voor een heel snel effect op de stemming, waarschijnlijk doordat het de neuroplasticiteit verhoogt. Neuroplasticiteit is het vermogen van hersencellen om met elkaar boodschappen uit te wisselen. Nu depressieve mensen zitten vaak een beetje vast. Ze kunnen niet echt meer een andere weg vinden. Dan kan neuroplasticiteit wel eens van pas komen, niet waar?

ketamine-in-de-morgen-is-een-dag-zonder-zorgen

Verder is er één uitzonderlijke eigenschap van ketamine ter bestrijding van depressies dat het zo ontzettend snel werkt. Binnen een uur zie je  de stemming van depressieve mensen al opknappen. Dat is echt ongekend voor een antidepressivum. 

Nieuw geneesmiddel tegen depressies hard nodig

Nu een nieuw geneesmiddel wat werkt tegen depressies is hard nodig want in Nederland kampte het afgelopen jaar 5,2% van de volwassen bevolking met een depressieve stoornis. Dit is een opvallend groot cijfer. Als men dit op een grotere basis bekijkt, wordt er zelfs geconstateerd dat 18,7% van de Nederlandse volwassenen (18-64 jaar) ooit in zijn leven last heeft gehad van een depressie. Met andere woorden net geen 20% van de bevolking zal ooit met een depressieve stoornis te maken krijgen.

Hoe komt nu dat dit getal zo hoog ligt? De huidige antidepressiva hebben maar een beperkt effect. Er wordt geschat dat slechts 10% van de patiënten baat heeft bij het geneesmiddel. Maar hier zou verandering in kunnen komen. Gelukkig is er nu de nieuwe mogelijkheid om depressie beter het hoofd te kunnen bieden: ketamine. Inderdaad, je leest het nog steeds goed. Ketamine, de dissociatieve partydrug, zou volgens recent onderzoek dé oplossing voor “hangende hoofden” kunnen bieden.

2FDCK

Klik Voor Kopen 2-FDCK

Ketamine

Vooraleer ik voortga met de werking van ketamine bij depressie en ketamine als antidepressivum is het misschien handig dat ik eerst uitleg wat dit product is. Ik begin met de medische functie.

Ketamine is een anestheticum dat in de (dieren)geneeskunde gebruikt wordt bij operaties. Er worden dan lage dosissen gebruikt. Het middel veroorzaakt een dromerige, zweverige roes die pijnprikkels blokkeert. Bij hogere dosissen kan ketamine zware dissociatieve effecten opwekken.

De gebruiker ervaart een soort bijna-doodervaring waarbij het voelt alsof het geestelijke bewustzijn afstand doet van het lichamelijke. En net daarom is ketamine op het drugstoneel verschenen. Hier staat dit heftige dissociatieve scenario beter bekend als een ‘K-hole’-ervaring. Je kunt ook 2-FDCK kopen die nu nog alleen voor onderzoek bedoeld is.

P_HOLE Met 3-MEO-PCP

Moleculaire structuur van Ketamine

Om de werking van ketamine als antidepressivum te begrijpen, heb je eerst wat meer theoretische kennis nodig. Daarom gooi ik het even over de chemische boeg. Ik beschrijf in grote lijnen de chemische structuur van ketamine als molecuul om nadien zijn invloed op het menselijk lichaam te bekijken.
ketamine behoort tot een groep drugs genaamd Arylcyclohexylamines. Deze chemische klasse van farmaceutische, designer- en experimentele geneesmiddelen staat gekenmerkt om zijn dissociatieve effecten.

ketamine

Het ketamine molecule kent de volgende chemische formule C13H16CINO en behoort tot de organische stofklasse van de amines. Deze klasse staat gekenmerkt door zijn toegevoegd functionele groep: NH2. Ketamine is herkenbaar aan zijn toegevoegde chlooratoom (Cl). Bij 2-FDCK is dat chlooratoom vervangen door een fluoratoom.

Enantiomeren Van Ketamine

Ketamine bevat een chiraal centrum wat inhoudt dat het molecule meerdere varianten kent. De verbonden chemische elementen aan dit chiraal centrum kunnen van plaats gewisseld worden. Zo ontstaan er – in het geval van Ketamine – twee gespiegelde moleculen, ook wel enantiomeren genaamd.

De twee enantiomeren van ketamine zijn S(+)ketamine en R(-)ketamine. Wanneer ketamine als anestheticum gebruikt wordt, is dit meestal een racemisch mengsel. Dit betekent dat het product een combinatie of mengsel is van zijn twee enantiomeren. Dit is vaak ook het geval wanneer het middel rondgaat in het drugsmilieu. Dit komt doordat ketamine moeilijk te synthetiseren is. Als ketamine als tripmiddel gebruikt wordt, is het bijgevolg vaak afkomstig van farmaceutische bronnen.

Verschillende soorten ketamine

Er zijn dus 3 soorten Ketamine

– R-Ketamine
– S-Ketamine
– Racemische Ketamine

Nu gaan we ze alle 3 eens goed bekijken. Elke ketamine is weer anders in zijn werking. We gaan hierbij vooral de werking vergelijken.

R-Ketamine

– Dit zijn meestal de staafjes in kristallen.
– R-ketamine is 2 tot 3 keer minder sterk dan zijn S-Ketamine variant omdat 3 tot 4 keer slechter bindt aan de NMDA-receptor (welke verantwoordelijk is voor het Ketamine effect).
– Werkt dubbel zo traag uit dan S-Ketamine
– Geen psychotische symptomen
– Niet erg geschikt voor K-Holing omwille van lagere potentie dan de S-variant en verwoesten van je neus
– Meer geschikt voor op evenementen (hoewel ik dit niet aanraadt)

Effecten

– Meer trip effect
– Mentaal dominant & mentale dissociatie

S-Ketamine

– De bolletjes in kristallen
– 2x tot 3x zo potent als R-Ketamine
– Werkt sneller uit als R-Ketamine (2x)
– Verminderd de activiteit van de prefrontale cortex (bij mensen met oa. Schizofrenie is dit analoog en een van de gebruikelijke neurologische problemen bij hen)
– Geschikte Ketamine voor K-holing en voor behandeling van depressies
– Zeker niet te gebruiken op evenement dit is eerder de zitbank-variant

Effecten

– Meer fysieke verdoving/dissociatie
– Moeilijker lopen/dansen
– Heeft eigenlijk de effecten van R-Ketamine ook maar dan ook een sterke lichamelijke kant

Racemische Ketamine

– Dit is eigenlijk een 50/50 mix van R -en S-Ketamine het heeft dus beide eigenschappen en effecten als hierboven.

Moeilijkheden met onthouden

Bij een sub verdovende dosis had 50% van de mensen die Racemische Ketamine nam, na hun Ketamine ervaring heel veel last met het onthouden van alles wat ze hadden meegemaakt. Terwijl maar 8% van de mensen die S-Ketamine namen ook last hadden bij het onthouden van hun ervaring.

Ketamine als drug 

Andere woorden voor ketamine in zijn functie als drug zijn Special K, vitamine K, ket of simpelweg ‘K’. Echter het aantal namen als streetdrug is bijna eindeloos:  Kay, Kit-Kat, Cat Valium, Super Acid, Green, Purple, Mauve, Special LA Coke, Super C, Keets, en Super K om maar eens wat op te noemen. Ken jij er nog meer? Laat wat achter in de reacties onder dit blog! 

Het product wordt vaak als dissociatief tripmiddel gebruikt in het uitgangsleven. Het is een partydrug dat naargelang de dosis veel effecten kent. Ik som ze even op.

Bij zowel lage als hoge dosissen kent ketamine dezelfde lichamelijke effecten. Alleen de mate waarin de effecten doorwegen hangt af van de dosis. Dit zijn de voornaamste:

Lichamelijk Effecten “K” 

 • Stijging hartslag
 • Evenwichtsproblemen
 • Verwijding luchtwegen
 • Toename speekselproductie
 • Mogelijkheid tot misselijkheid

Naast voorgenoemde lichamelijke ervaringen, zijn er ook geestelijke effecten. Deze worden heftiger naargelang de dosissen groter worden. Een lage dosis leidt enkel tot een dromerige roes, terwijl een hogere dosis meerdere psychedelische effecten kent. Hieronder vind je de meest voorkomende bij een hoge dosis:

Geestelijk (dissociatieve) Effecten van “K”

 • Dissociatieve effecten
  • Het lichaam voelt anders aan.
  • Er treedt een ultiem tijdloosheidsgevoel op.
  • Het gevoel in de lichaamsdelen vermindert of verdwijnt volledig.
  • De geest lijkt het lichaam te verlaten. Dit wordt vaak een K-hole genoemd.
 • Volledige beweegloosheid
 • Mogelijk inzicht gevende ervaringen

Men stelt vaak de vraag hoe schadelijk ketamine is. Als het in de geneeskunde gebruikt wordt, kan het toch niet zo erg zijn? Het tegenovergestelde is waar. Wanneer iemand ketamine krijgt toegediend in een operatiekamer gebeurt dit onder medisch toezicht. Hier zijn de dosissen perfect afgewogen zodat ze iemand net genoeg verdoven om de operatie vlot te laten verlopen. Je hebt met andere woorden geen kans om wakker te worden met een K-hole-ervaring ????. Bovendien is deze ketamine zuiver en getest waar in het feestleven nauwelijks sprake van is.  

Werking van Ketamine

Wanneer ketamine nasaal, oraal of intraveneus toegediend wordt, zal het middel als niet-competitieve antagonist inwerken op NMDA-receptor in de hersenen. Dit zijn hele moeilijke termen om iets eenvoudig uit te leggen. Ik zal ze kort toelichten.

Een antagonist is een stof die zich aan een receptor bindt – in dit geval een NMDA-receptor – maar geen enkele biologische reactie oproept. Het blokkeert enkel de toegang tot de receptor voor andere moleculen die wel een biologisch effect zouden oproepen – de agonisten. Dit verklaart waarom ketamine verdovend werkt. Het blokkeert of bezet NMDA-receptoren zodat er geen plaats is voor agonisten die pijnprikkels opwekken.

De 2 Soorten Antagonisten 

Er bestaan twee soorten antagonisten. Elk met zijn eigen typische kenmerk. Ten eerste zijn er de competitieve antagonisten. Deze soort kent een verband tussen de aanwezige hoeveelheid van de stof en de mate van reactieonderdrukking. Met andere woorden, een kleine hoeveelheid van competitieve antagonisten zorgt voor een kleine onderdrukkingsmaat.  Een grote hoeveelheid van competitieve antagonisten zorgt voor voor een grote onderdrukkingsmaat. Er bestaat een recht evenredig verband. De andere soort antagonist is de niet-competitieve. Deze receptor blokkeerder kent geen zichtbaar verband tussen de hoeveelheid waarin hij aanwezig is en zijn effect op de receptor. Er is geen recht evenredigheid te bespeuren.

Blokkade NMDA-receptoren

Ketamine blokkeert dus de NMDA-receptoren. NMDA staat voor N-methyl-Dasparaginezuur en is een van de drie glutamaatreceptoren die in de hersenen aanwezig is. Deze groep receptoren is betrokken bij leerprocessen, het geheugen en het in overeenstemming brengen van het bewustzijn met lichamelijke functies. Hiernaast zijn de glutamaatreceptoren ook belangrijke signaalposten bij pijnregulatie.

Ketamine zorgt er dus voor dat de NMDA-receptoren geblokkeerd zijn en bijgevolg leerprocessen, het geheugen en pijnsignalen geblokkeerd worden. Je kan dus wel vatten dat ketamine zeer nadelige gevolgen teweegbrengt bij overmatig of langdurig gebruik.

2-FDCK

Hoewel ketamine onder de geneesmiddelen wet valt en niet onder de Opiumwet is het bezit toch illegaal. Toch zeker zonder voorschrift. Men heeft een vergunning nodig om het te produceren en verhandelen. Daarom is het bezit en handel in ketamine illegaal en dus strikt verboden.

2-FDCK 10 gram kristallen

Voor Kopen 2-FDCK Klik Op De Afbeelding 2-FDCK 10 gram

Echter er zijn alternatieven te verzinnen. 2-FDCK is hier een van. 2-FDCK verschilt slechts op één detail van ketamine. Om precies te zijn 2-FDCK scheelt maar één atoom (fluor ipv chloor). 

Voorlopig is 2-FDCK als research chemical nog legaal. Echter wie weet hoe lang dit nog zal duren? Eens 2-FDCK in de Opiumwetgeving opgenomen wordt, zal ook 2-FDCK illegaal verklaard worden. Wanneer dit gebeurt, voorzien de chemici weer een ander, gelijkaardig middel dat nog onbekend is voor de autoriteiten. Eens het bekend raakt, wordt het middel weer verboden. Vaak wordt het verboden mede door de druk van de lobby van farmaceutische reuzen met diepe zakken. Pharmagiganten die natuurlijk graag belachelijke bedragen vragen voor een vrij simpel te maken medicijn. Dan komen de handelaars weer met een nieuwe research chemical, enzovoort. Dit resulteert in een kat-en-muisspel zonder einde.

Moleculaire structuur van 2-FDCK (fluorketamine)

2 -FDCK, of languit 2-Fluorodeschloroketamine, is een analoog van ketamine. De benaming ‘2-Fluorodeschloroketamine’ verwijst het voorzetsel ‘des’ naar een afwezigheid van het element dat erna wordt aangegeven. In dit geval toont de benaming dat het 2-FDCK molecule gelijk is aan ketamine, maar dan zonder een chlooratoom.

In plaats van dat gebonden chlooratoom (Cl), bevat 2-FDCK een gebonden fluoratoom (F). Voor de rest zijn er nauwelijks structurele verschillen. Dit wil zeggen dat 2-FDCK tot de nieuwe psychoactieve stoffen behoort, of de meer bekende designer drugs. Designer drugs kennen maar een minimaal verschil tegenover groepsgenoten. Zo behoort 2-FDCK ook tot de Arylcyclohexylamines en heeft het ook een chiraal centrum.

2FDCK

Klik Voor Kopen 2-FDCK

Hoogstwaarschijnlijk bevat deze research chemical ook twee enantiomeren, maar doordat het een vrij recente research chemical is, kunnen onderzoekers dit niet met uitsluitsel zeggen. Door de grote gelijkenis wordt deze drug ook wel fluorketamine of 2F-ketamine genoemd. De chemische formule van het molecule is C13H16FNO (ketamine =  C13H16CINO) en zoals je kan zien verschilt deze maar een atoom van het ketamine molecuul.

De effecten van 2-FDCK

Een ander gevolg van het recente optreden van deze research chemical is dat er nauwelijks tot geen gegevens gekend zijn. Er zijn nauwelijks onderzoeken naar gedaan Hierdoor kan ik maar beperkt objectieve gegevens vermelden. Ik zal deze echter wel aanvullen met subjectieve waarnemingen van proefpersonen zelf. Dit zijn de meest waargenomen effecten:

 • Misselijkheid
 • Stijging hartslag

 • Dissociatieve effecten

 • Evenwichtsproblemen

 • Toename speekselproductie

Ervaring 2-FDCK Gelijkaardig Aan Ketamine

Deze ervaringen zijn enorm gelijkaardig aan die van ketamine. Het enige verschil dat proefpersonen opmerken, is de hogere affiniteit. Dit wil zeggen dat dezelfde dosis van zowel ketamine als 2-FDCK hevigere effecten oplevert bij de laatste. Naar aanleiding van de gerapporteerde ervaringen en hersenscans schatten wij dat de affiniteit van fluorketamine 1,2 keer zo hoog ligt. Dat komt waarschijnlijk doordat fluor als element een “enorme slet” is. Fluor wil zich als element altijd binden aan iets. Daarom komt fluor als losstaand element ook niet in de natuur voor. 

Werking van 2-FDCK

Voorlopig bestaan er nog geen echte onderzoeken naar de farmaceutische werking van 2-FDCK. Maar dat weerhoudt onderzoekers er niet van op hypotheses te stellen. Momenteel denken onderzoekers dat de drug een gelijksoortige werking heeft op NMDA-receptoren als ketamine.

2-FDCK zou zich volgens de hypothese ook binden aan deze receptoren en de biologische werking ervan blokkeren. Het gaat dus over een niet-competitieve antagonist. Verder heeft fluor de neiging zich overal aan te binden, en de eerste resultaten laten een nog snellere werking zien. Ook in het ziekenhuis is tijd – geld, dus dat zou dan weer handiger zijn.

Als de hypothese klopt, kunnen onderzoekers veronderstellen dat er nog antidepressiva te ontdekken vallen. Er kunnen meerdere mogelijkheden in het verschiet liggen. Er valt enkel nog te onderzoeken welke analoog het meest effectief is. Tevens kunnen ze dan kijken wat de bijwerkingen van deze middelen zijn. Echter voor stoffen als 2-FDCK aan het aan het medisch protocol kunnen worden toegevoegd is er nog veel research nodig.

we hebben een keuze bij 2-FDCK bij depressie

Depressie

Depressie is een veel voorkomende stemmingsstoornis. Typische symptomen zijn somberheid, rusteloosheid, een gevoel van verminderende eigenwaarde en concentratieproblemen. De ziekte wordt met antidepressiva behandeld, maar dit slaat nauwelijks aan. Ongeveer 30% van de behandelde mensen is ‘therapieresistent’. Of met andere woorden heeft 30% van de antidepressiva gebruikers geen baat bij de medicatie.

Bovendien is het belangrijk om op te merken dat antidepressiva geen geneesmiddelen zijn. Het is eerder een tijdelijke chemische bemoediging. Het verbetert de stemming van depressieve mensen en vermindert hun klachten. Dit komt doordat antidepressiva inwerken op de neurotransmitters serotonine en noradrenaline. Deze bevinden zich in de hersenen en staan in voor de regulatie van onze stemmingen. Hoewel er veel verschillende antidepressiva bestaan, is er toch geen enkele die betere verwachtingen met zich mee brengt. Voorlopig toch niet.

Ketamine Behandeling Bij Depressie

Sinds 2000 is er weer hoop. Er zijn verschillende gevallen bekend over depressieve patiënten die zich onverwachts beter voelden nadat ze een operatie hadden ondergaan waarbij ze met ketamine waren verdoofd. Dit heeft geleid tot heel wat onderzoek naar de werking van dit tripmiddel als antidepressivum.

Ketamine zou volgens deze recente onderzoeken het nieuwe wondermiddel zijn bij depressie. Of dit een overstatement is, laat ik onbeoordeeld. Ik ga mij focussen op de gegevens die beschikbaar zijn gesteld na de studies van ketamine en behandeling van depressie.

Ketamine Heeft Een Snelle Inwerktijd

Het meest opmerkelijke verschil tussen ketamine en huidige antidepressiva is de inwerktijd in het geval van een depressie . Dokters zijn gewend aan een trage inwerktijd. De bekende antidepressiva nemen enkele weken in beslag vooraleer ze een zichtbaar verschil maken. Daarnaast komen er met de bekende Prozac (fluoxetine) of ander serotonine heropname remmers (SSRI’s – Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) die eerste weken juist meer zelfmoorden voor. Een effect wat grootpharma graag onder het tapijt schoffelt. Ook moet het goedgekeurde esketamine in Amerika natuurlijk weer ruim $ 900 kosten per dosis. Slaat natuurlijk helemaal nergens op!

Onderzoeken met ketamine bij depressie laten echter echter helemaal geen lange inwerktijd of meer zelfmoorden zien. 

40 % van UITBEHANDELDE  depressieve patiënten die met ketamine behandeld zijn, spreken van een voelbaar verschil binnen 2 tot 3 uur. Dit is een revolutionair resultaat. Een behandeling bestaat uit het toedienen van een lage dosis ketamine (0,5 mg/kg lichaamsgewicht) per infuus verspreid over een periode van 40 minuten. Onderzoekers zouden ketamine bij een behandeling voor een depressie liever oraal toedienen omdat dit minder bijwerkingen heeft. Ze weten echter nog niet zeker of ze dezelfde resultaten kunnen verwachten. Dat valt in verdere onderzoeken naar ketamine bij depressie nog te vast te stellen.

Je kan ook dit verhaal lezen van Brent Miles, die al een ketamine behandeling kreeg in 2015!

Hoe Kan Ketamine Toegediend Worden? 

Wanneer patiënten met een depressie worden behandeld krijgen ze nu een of twee keer per week een injectie toegediend. Het is belangrijk om op te merken dat ketamine, net zoals huidige antidepressiva, geen geneesmiddel is. Het doet de klachten tijdelijk verdwijnen. Na enkele dagen – maximaal twee weken – zijn de effecten uitgewerkt. Bij depressieve gevoelens kent ketamine dus geen permanente werking. Patiënten moeten herhalende behandelbeurten krijgen om hun klachten daadwerkelijk weg te houden.

Ketamine kan oraal, anaal (pluggen), en nasaal toegediend worden.  Het is heel belangrijk dat ketamine enkel nog in de onderzoekfase is. Het wordt vooral nu toegepast bij wanhopige verder uitbehandelde patiënten waar niets anders voor hun depressieve stoornis werkt.  

Bijwerkingen Van Ketamine

Zou je ketamine bij depressie gebruiken als antidepressivum dan zijn er de onvermijdelijke bijwerkingen. Op korte termijn kan men duizeligheid, misselijkheid of gevoelens van dissociatie ervaren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat ketamine bij depressie enkel onder medisch toezicht wordt gebruikt. Depressieve patiënten die met ketamine behandeld worden, moeten tot minstens een uur na inname in het ziekenhuis onder observatie blijven. Pas wanneer de effecten volledig weg zijn, mag de patiënt naar huis gaan.

Enkel van deze korte termijn bijwerkingen van ketamine bij een behandeling van depressie zijn bekend. Voorlopig kunnen onderzoekers enkel gissen naar de lange termijn gevolgen van een behandeling met ketamine bij depressie. Er is een grote waarschijnlijkheid dat langdurig gebruik van ketamine bij depressieve gevoelens – ook in lage dosissen – chronische effecten kan veroorzaken. Maar net zoals vele vooronderstellingen kan er enkel bevestiging aan gegeven worden eens ze onderzocht zijn.

Hoe Dachten Ze Dat Ketamine Werkt Als Antidepressivum?

Zoals ik eerder aanhaalde, is ketamine een niet-competitieve antagonist. Het middel verandert de prikkeloverdracht in de NMDA-receptoren. In eerste instantie dacht men dat dit de oorzaak was van de stemmingsverbeteringen die in onderzoeken bij patiënten waargenomen was. Maar bij nader onderzoek bij ketamine bij depressie kwam er iets anders aan het licht.

Ketamine kent twee enantiomeren: S(+)ketamine en R(-)ketamine. De eerste kent een drie- tot viermaal sterkere affiniteit. S(+)ketamine levert dus een hogere onderdrukkingsmaat op. Dit wil zeggen dat een behandeling met voornamelijk dit enantiomeer opvallend betere resultaten zou moeten leveren. De researchresultaten daarentegen tonen ons dat er geen verschil op te merken valt. Huh? Hoe kan dat nou. Precies dat gaf bij de onderzoekers ook veel verwondering. 

Depressie bestrijden met 2-FDCK of ketamine

De Andere Oorzaak Van De Werking Van Ketamine

Er is ondertussen ingetogen bewijs dat er een andere oorzaak is. Het is niet ketamine en soortgelijke stoffen die rechtstreeks verbeterende effecten hebben, maar een afbraakproduct ervan.

Wanneer ketamine in het lichaam terecht komt, zal deze door de lever worden afgebroken. Hierbij komen verschillende afbraakproducten vrij waaronder (2R,6R)-HNK, of languit Hydroxynorketamine. Deze stof zou zich op een andere receptor vastzetten die een cruciale rol speelt bij depressieve stoornissen, namelijk de verwante AMPA-receptor. Deze receptor zorgt voor een snelle signaaloverdracht in de hersenen. Maar hoe dit juist de stemming van depressiepatiënten verbetert, weten onderzoekers nog niet.

Rattenstudies Naar Ketamine

Uit verdere rattenstudies blijkt dat het enantiomeer R(-)ketamine meer afbraakproducten oplevert die zich aan de AMPA-receptoren koppelen. Dit is goed nieuws. R(-)katamine blokkeert namelijk minder NMDA-receptoren wat leidt tot minder dissociatieve bijwerkingen.

Dit is een belangrijke ontdekking. Onderzoekers kunnen nu specifieker op zoek gaan naar het bestanddeel van ketamine – of van analogen – dat een antidepressieve werking bij een depressie heeft. Er moet alleen nog voorzichtig omgegaan worden met overhaastige conclusies. Het gaat hier nog steeds over rattenstudies naar een behandeling met ketamine bij een depressie . Vooraleer men dit kan doortrekken naar de mens is er nog heel wat onderzoek nodig.

Ketamine geen heilige graal

De Depressie Vereniging is zeker voor dat het nieuwe middel in het basispakket ter behandeling van depressie wordt opgenomen. Op dit moment loopt er al een aanvraag voor een esketamine neusspray van medicijnfabrikant Janssen. Directeur Nathalie Kelderman waarschuwt echter voor te hooggespannen verwachtingen. ‘Wat je vaak krijgt bij zo’n nieuw middel dat er soort ‘heilige graal’-gevoel om heen komt. Daarvoor is depressie een te complex onderwerp. We moeten het grote geheel in de gaten blijven houden: het is én-én. Je kunt ketamine proberen, maar er zijn altijd andere manieren om te genezen van je depressie, bijvoorbeeld therapie of aanpassing van je leefstijl.’

Ketamine En 2-FDCK Op Lange Termijn 

Ketamine kwam op de markt als anestheticum. Daarna verplaatste ketamine en 2-FDCK zich weer, en ging men ketamine en 2-FDCK kopen puur voor onderzoek als zijnde een research chemical. Nu rolt ketamine weer door naar de medische wereld. Het lijkt alsof de cirkel weer rond is.

Dit laatste zou een enorm mooie ontdekking kunnen zijn voor depressiepatiënten die de moed verloren hebben. In de (nabije) toekomst zou dit alternatief heel wat mensen kunnen helpen. Doordat dit antidepressivum anders inwerkt op het menselijk brein is er echter nog heel wat onderzoek nodig. Onderzoekers zijn voorzichtig met het trekken van vroegtijdige conclusies.

Voornamelijk de onbekende langetermijneffecten baren hen zorgen. Maar wat dit betreft zullen ze geduldig moeten zijn. Pas wanneer er meer studies uitgevoerd worden op ketamine bij een depressie, kunnen ze al dan niet gehoor geven aan de noodzakelijkheid van hun zorgen. Maar zolang onderzoekers hierop wachten, kunnen ze enkel blij zijn met de korte termijn resultaten van ketamine bij een depressie.

2FDCK

Klik Voor Kopen 2-FDCK