Clonazolam, wat is het precies?

In Nederland is clonazolam een research chemical die snel online besteld kan worden. Clonazolam kopen voor onderzoek (niet voor consumptie) kan dus heel gemakkelijk thuis vanuit je luie stoel.

Waarom Is Clonazolam Een Research Chemical?

In Nederland is bijna alles strikt gereguleerd door wetten. De meest drugs met de meest sociale schade voor de bevolking – namelijk alcohol en tabak – zijn sinds lang al geaccepteerd in Nederland. Daarom zijn deze drugs legaal volgens de Nederlandse wetgeving. Drugs, zoals heroïne of LSD, zijn niet legaal volgens de Nederlandse wetgeving en verkoop men dus ook nergens legaal.

drugsbeleid welke drugs zijn het meest gevaarlijk

Maar er is nog een derde groep – je kunt legaal research chemicals kopen – waar onder andere clonazolam onder valt. Clonazolam is een stof waar nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is om mee te kunnen nemen in de Nederlandse wetgeving. Daarom valt clonazolam nog onder de research chemicals. Er komt wel een verbod op research chemicals aan, alleen clonazolam valt mede door de lobby van grote farmaceuten daar niet onder. Toch kan clonazolam heel gevaarlijk zijn, soms zelf met dodelijke gevolgen. Al zie je dan bijna altijd combinatiegebruik met – ja daar is ‘ie weer – de legale druk alcohol en legaal voorgeschreven opiaten. Houd je dus bij research met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Wil je meer weten waarom combinatiegebruik zo gevaarlijk is, klik dan eens op ons blog over benzodiazepines.

Toch kun je nu nog de research chemical clonazolam kopen, als pellet of in poedervorm, gewoon online voor onderzoek, zonder strafrechtelijke gevolgen. In dit artikel wordt onder andere verder ingegaan op de vraag: “Wat is clonazolam precies?”. Eerst kijken we naar wat de research chemical clonazolam zelf precies inhoudt. Tevens kijken we waar het vandaan komt.

Wat Is Clonazolam>

Clonazolam is een chemische verbinding van de klasse benzodiazepine. Benzodiazepines, in de volksmond ook wel ‘benzos’ genoemd, heeft meerdere verdovende werkingen.  Daarom zijn benzodiazepines ook al langere tijd een populaire vorm voor m

eerdere vormen van zelfmedicatie (Wick, 2013). Enkele van deze verdovende effecten zijn: angstonderdrukking, sedatie, spierontspanning en slaperigheid. Er kunnen ook ergere effecten plaatsvinden, zoals geheugenverlies en ontremming (Griffin III et al., 2013).

Benzodiazepines worden ook toegepast als medicijn voor mensen met angststoornissen of acute paniekaanvallen  De verdovende effecten van de drug benzodiazepine werken goed voor het tijdelijk verhelpen van deze klachten. Deze ontspannende en verdovende effecten kunnen dus zowel positieve als negatieve effecten hebben.

Ontdekking van de eerste benzodiazepine

De eerste vorm van benzodiazepine, genaamd chloordiazepoxide (librium), werd in 1955 door Leo Sternbach uitgevonden. Leo Sternbach deed onderzoek naar het ontwerpen van verlammende medicijnen (Wick, 2013). Benzodiazepine was een grote ontdekking, omdat het gebruik hiervan veel minder risico’s met zich mee leek te brengen dan oudere soortgelijke medicijnen. Het scheen minder giftig te zijn.  Ook  was de kans op een verslaving en uiteindelijke afhankelijkheid van de dit medicijn minder groot dan voorheen (Wick, 2013). De medische wereld verwelkomde deze nieuwe vorm van medicijnen dan ook met open armen.

Ontdekking van Diazepam (Valium)

Valium (diazepam) werd in 1963 tevens ontdekt door Sternbach. Sindsdien was valium een veel gebruikt middel voor het verhelpen van stress en toevallen. Ook diende men valium vaak toe bij een medische operatie, omdat het spieren verlamd. Het wordt zelfs bij het afkicken van alcoholverslavingen gebruikt als (WebMD, z.d.). Rond 1970 waren benzodiazepines de meest voorgeschreven medicijnen van Amerika. Echter deze populariteit bracht ook vragen met zich mee.

Vijftien jaar na de eerste ontdekking kwamen onderzoekers met een mogelijk verband tussen benzodiazepine en een mogelijke verslaving (Wick,2013). Dit verband onderzoekt men  tot op de dag van vandaag. Vanuit deze onderzoeken kan men dat ook steeds meer onderbouwen. Ook wordt er vanuit de medische wereld steeds meer gewaarschuwd voor de verslavende werking van benzodiazepines. Dat vooral als men er voor langere tijd gebruik van maakt (Robertson & Treasure, 1996).

Hoe Werken Benzodiazepines Of Analogen Daarvan?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken voert men vooral uit om het verband te bepalen tussen benzodiazepine en een mogelijke verslaving na langdurig gebruik. Daarbij kijkt men ook naar de precieze werking van dit medicijn ten opzichte van de hersenen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat benzodiazepine interacteerde met de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur, ook wel GABA genoemd (Haefely,1984).

werking van benzodiazepines

Deze neurotransmitter zit in je hersenen en zorgt van nature al voor een gevoel van ontspannenheid. Benzodiazepine zorgt ervoor dat de overdracht van deze GABA neurotransmitters versterkt word. Hierdoor vermindert de overdracht van signalen in je hersenen. Er treedt dan een veel heftigere werking van ontspannenheid op (Haefely,1984). Benzodiazepine zorgt er dus voor dat de hersenen overprikkeld raken met het gevoel van ontspanning.

Wat Is Clonazolam Voor benzodiazepine?

clonazolam moleculaire formule

clonazalam moleculaire structuur

Net als chloordiazepoxide en valium, is clonazolam ook een vorm van benzodiazepine. Om precies te zijn een triazolobenzodiazepine. Clonazolam is ontdekt in 1971 en werd gekenmerkt door de hoge activiteit die deze vorm van benzodiazepine bezit (Hester, Rudzik & Kamdar, 1971). Het is een hele krachtige vorm van benzodiazepine. Daarom werd en wordt er ook bezorgdheid uitgesproken vanuit de medische wereld. Daarin was men vooral bezorgd over het verhoogde risico tot sterke verlamming en geheugenverlies. Dat was dan weer ten opzichte van andere vormen van benzodiazepines. Bij clonazolam kwam dat zelfs voor bij relatief kleine doseringen van 500 microgram (Moosmann, King & Auwärter 2015).

Er is verder weinig onderzoek gedaan naar de precieze werking van deze vorm van benzodiazepine.  Wel is bekend dat clonazolam zeer makkelijk te verkrijgen is via het internet. Doordat er zo weinig onderzoek naar gedaan is, zijn er ook weinig wetten die de verkoop van clonazolam verbieden. De verzamelnaam die gegeven wordt aan drugs en medicijnen die via deze manier verkocht kunnen worden, is “Designer drugs” (King & Kicman, 2011).

Je kan heel veel van dit soort research chemicals op het internet te kopen. In Amerika gebeurt dit bijvoorbeeld vaak als je niet verzekerd bent. Of in Nederland als je eigen bijdrage voor een benzodiazepine belachelijk hoog is. Ik zelf kreeg wel eens 5 pillen temazepam voorgeschreven. Wat betaalde ik daarvoor? Maar liefst 18!!! euro. Belachelijk natuurlijk als je weet dat de productiekosten wellicht 50 cent. Een benzodiazepine hoeft echt niet duurder te zijn als een paracetamolletje. Zie hier de grote macht en lobby van grootpharma en de apothekers.

Of bijvoorbeeld als je van een medisch specialist geen medicijnen meer krijgt. Nu maar juist daar ligt het gevaar van clonazolam.

Sind 2012 Zijn Designer Drugs Een Trend Aan het Worden

Clonazepam > pijl de diazepine ring

Sinds 2012 kwamen er de eerste designer drugs op de legale markt. Deze waren een alternatief voor onder andere clonazepam. Clonazepam is een benzodiazepine die alleen via een recept van de huisarts of dokter verkregen kon worden (Huppertz et al., 2015). De risico’s van deze ontwikkeling in het online verkrijgen van zeer risicovolle drugs en medicijnen, zijn wellicht te merken.

Vanaf 2012 is er namelijk een jaarlijkse stijging geweest van het aantal dodelijke slachtoffers door een overdosis aan benzodiazepines. Nu kan toeval zijn dat toen juist deze designer drugs op de markt zijn gekomen. Echter de stijging leek af te nemen voordat de drugs online te verkrijgen waren. Deze cijfers komen uit Amerika. Van Nederland zijn er helaas geen cijfers bekend. Bron grafiek: NIDA, 2020.

doden door benzodiazepines

Wat Zijn De Gevolgen Van Clonazopam

Zoals eerder al benoemd wordt middelen zoals clonazopam, net als valium en andere benzodiazepines, al sinds minstens 1970 voorgeschreven aan patiënten. Dat zijn vooral patiënten die lijden aan angststoornissen of paniekaanvallen. Dit omdat de korte termijn gevolgen van benzodiazepines ontspannend werken.

Maar wat zijn de gevolgen op lange termijn? Helaas werken benzodiazepines en dus ook clonazopam, niet voor altijd. De korte termijn effecten beginnen voelbaar te worden na ongeveer 10 tot 30 minuten. Deze effecten duren ongeveer 6 tot 10 uur (San Diego Addiction Treatment Centre, z.d.).

Clonazolam is echter nog nog amper onderzocht.  Daarom zijn de effecten op zowel korte als lange termijn niet goed te voorspellen. Zelfs bij een relatief veilige hoeveelheid inname van clonazolam kunnen de effecten zeer gevaarlijk zijn. Onderzoek clonazolam dus altijd met behulp van voldoende persoonlijke veiligheidsmaatregelen als bijvoorbeeld een goedgekeurd mondmasker en handschoenen.

clonazolam pellets 150 stuks 0,5 mg

Clonazolam Voor Online Verkoop

Enkele lichamelijke korte termijn gevolgen van clonazopam zijn verlies van motorische functies, vertraagde reflexen, moeite met spraak, rillingen, buikpijn, diarree en overgeven.

Enkele korte termijn gevolgen op psychisch vlak zijn: stemmingswisselingen, vijandig of onvoorspelbaar gedrag, verwarring, geheugenverlies, angst en depressie (San Diego Addiction Treatment Centre, z.d.). Zoals je ziet zijn deze psychologische gevolgen van clonazopam zeer paradoxaal. Het middel is bedoeld om je te helpen ontspannen bij heftige angstaanvallen, maar het kan ervoor zorgen dat er extra angst opspeelt.

Gevolgen van clonazopam op lange termijn

De gevolgen op lange termijn zijn misschien nog wel erger. Onderzoek wijst uit dat bij langdurig gebruik van clonazopam last kunt krijgen van geheugenverlies, beperkt denkvermogen, verlangen naar clonazopam, spraakproblemen, motorische problemen en spiermassaverlies (San Diego Addiction Treatment Centre, z.d.). Langdurig gebruik van clonazooam heeft dus voornamelijk negatieve gevolgen. Het afkicken van een verslaving aan clonazopam is ook niet makkelijk. Afkickverschijnselen van clonazopam kunnen angststoornissen, paniekaanvallen, anorexia of insomnia veroorzaken. Ook vindt er vaak een terugval van de verslaving bij clonazolam plaats.

Kortom, door langdurig gebruik van clonazopam of een andere benzodiazepine vererger je de problemen die je juist probeerde te voorkomen. Dit is meteen het antwoord op de vraag: “Wat zijn de psychologische gevolgen van clonazooam?”. Het zorgt ervoor dat mensen met serieuze angststoornissen of paniekaanvallen op korte termijn van hun klachten af zijn. Ze hebben echter al snel de drang hebben om het middel te blijven gebruiken. Dit resulteert in te overmatig gebruik. In het beste geval vererger je de oorspronkelijke problemen dan alleen maar.

In het ergste geval kan het resulteren in een overdosis aan clonazopam,. Dat komt omdat de oorspronkelijke symptomen niet meer weggaan bij kleine hoeveelheden. Dit gebeurd nog steeds te vaak. Hierbij zou meer hulp bij aangeboden moeten worden (San Diego Addiction Treatment Centre, z.d.). Meer research naar betere benzodiazepines of andere hulpmiddelen en naar de research chemical clonazolam is dus inderdaad hard nodig.

clonazolam pellets 0,5 mg 10 stuks

Clonazolam Kopen Klik Op De Blauwe Pellets

Literatuurlijst

Griffin III, C. E., Kaye, A. M., Bueno, F. R., & Kaye, A. D. (2013). Benzodiazepine

Pharmacology and Central Nervous System–Mediated Effects. The

Journal, 13(2), 214–223. Geraadpleegd van

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684331/

Haefely, W. (1984). Benzodiazepine interactions with GABA receptors. Neuroscience

Letters, 47(3), 201–206. https://doi.org/10.1016/0304-3940(84)90514-7

Hester, J. B., Rudzik, A. D., & Kamdar, B. V. (1971). 6-Phenyl-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]benzodiazepines which have central nervous system depressant activity.

Journal of Medicinal Chemistry, 14(11), 1078–1081

https://doi.org/10.1021/jm00293a015
Huppertz, L. M., Bisel, P., Westphal, F., Franz, F., Auwärter, V., & Moosmann, B. (2015)

Characterization and history

Characterization of the four designer benzodiazepines clonazolam,

deschloroetizolam, flubromazolam, and meclonazepam, and identification of their

in vitro metabolites. Forensic Toxicology, 33(2), 388–395.

https://doi.org/10.1007/s11419-015-0277-6

King, L. A., & Kicman, A. T. (2011). A brief history of ‘new psychoactive substances’

Drug Testing and Analysis, 3(7–8), 401–403. https://doi.org/10.1002/dta.319

Moosmann, B., King, L. A., & Auwärter, V. (2015). Designer benzodiazepines: A

challenge. World Psychiatry, 14(2), 248. https://doi.org/10.1002/wps.20236

NIDA. (2020, March 10). Overdose Death Rates. Geraadpleegd op 20 april 2020, van

https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates

Robertson, J. R., & Treasure, W. (1996). Benzodiazepine Abuse. CNS Drugs, 5(2), 137–

146. https://doi.org/10.2165/00023210-199605020-00005

San Diego Addiction Treatment Centre. (z.d.). Guide to Clonazolam: Dosage, Half-Life,

and Abuse Potential. Geraadpleegd op 21 april 2020, van

https://sdtreatmentcenter.com/synthetic-drugs/clonazolam/

WebMD. (z.d.). Drugs & Medications: Valium. Geraadpleegd op 20 april 2020, van

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11116/valium-oral/details

Wick, J. Y. (2013). The history of benzodiazepines. The Consultant Pharmacist, 28(9),

538-548. https://doi.org/10.4140/TCP.n.2013.538.

World Health Organization. (2009). Pharmacological Treatment of Mental Disorders in Primary Health Care. Geneva, Zwitserland: World Health Organization.